Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů Weppler & Trefil s.r.o.

 

Podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů:


 1. Uděluji společnosti Weppler & Trefil s.r.o., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, Suderova 2013/19a, PSČ 709 00, IČ 00561894. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 90 (dále jen „Správce“) souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

 2. Základní osobní údaje (jméno, příjmení, titul, adresa, název firmy, pozice ve firmě, e-mail, telefon) jsou zpracovávány za účelem poskytnutí informací o produktech a službách a marketingových akcích.

 3. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let.

 4. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: souhlas@w-t.cz nebo Weppler & Trefil s.r.o., Suderova 2013/19a, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory.

 5. Zpracováním osobních údajů je prováděno Správcem na území Evropské unie.

 6. Beru na vědomí, že mám právo:

  1. svůj souhlas kdykoliv odvolat (způsobem uvedeným v bodě 4),

  2. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

  3. požadovat přístup ke svým osobním údajům,

  4. požadovat opravu osobních údajů,

  5. na vymazání osobních údajů,

  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.